Våra Leverantörer

 

För ett auktoriserat golvföretag som Golvuppdraget är kvalitet ett viktigt begrepp, både vad avser den produkt/tjänst som levereras samt företagets arbetsprocesser. Det innebär att vi har checklistor för bl.a. planering och uppföljning, i syfte att säkerställa en golventreprenad av hög kvalitet.

Att vara auktoriserad innebär också att vi måste ställa höga krav på våra leverantörer. Golvuppdraget var valt att arbeta bl. a. med följande leverantörer:

 

 

BILDER PÅ LEVERERANTÖRER!