Miljö & Kvalitet

 

Golvuppdraget i Stockholm AB strävar ständigt efter att göra väl utförda jobb med högsta möjliga kvalitet och med minsta möjliga inverkan på miljön. Vi tar ett totalansvar för de projekt vi åtar oss.

Golvuppdraget i Stockholm AB är ett Auktoriserat golvföretag, vilket innebär att vi:

 • är medlem i Golvbranschens riksorganisation
 • är auktoriserade av GVK att uföra säkra våtrumsinstallationer
 • har dokumenterad läggningsteknisk kompetens
 • är utbildade i Heta Arbeten
 • utför kretsloppsmärkning av golvinstallationer
 • är anslutna till GBR Golvåtervinning, vi skickar tillbaka allt överblivet plastgolv till fabrikanten för att återanvändas till nya golv.
 • granskas genom extern revision

Miljöpolicy

Golvuppdraget i Stockholm AB uppfattas som ett miljövänligt företag. Detta skall vi fortsätta uppnå genom:

 • Vår verksamhet skall präglas av detta tänkande och handlande.
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att minimera miljöbelastningen.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör företaget.
 • Vi ser till att skapa förutsättningar så att utförande kan ske på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi skall sträva efter att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt utifrån marknadskraven.
 • Vi i samverkan med Golvbranschens Riksorganisation GBR, skall arbeta med normer och metoder för att minska miljöbelastningen.
 • Vårt handlande skall ske i förebyggande syfte.